Swiss Medical Shop

Algemene Voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die u terugvindt op de website van Swiss Medical Shop.
De producten uit de Swiss Medical Shop worden wereldwijd gedistribueerd door DuoVita B.V. (BTW nummer NL853209844B01). De bestellingen worden verzonden vanuit ons distributie centrum te Middelburg, Nederland.

Bestelling en levering.
1. Alle leveringen van Swiss Medical Shop hangen samen met de volgende algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
2. Indien de consument via een elektronische weg een aankoop doet, bevestigt Swiss Medical Shop langs elektronische weg de ontvangst van deze aankoop. Zolang de ontvangst van de aankoop niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk door Swiss Medical Shop bevestigd via email.
4. Swiss Medical Shop streeft er naar om het product binnen drie (3) werkdagen te verzenden (op voorraad zijnde producten worden indien besteld op werkdagen voor 17:00 uur, diezelfde dag nog verzonden) naar het afleveradres. Uiterlijk zal het product binnen achtentwintig (28) dagen na bestelling worden verzonden. Is dit niet mogelijk doordat het artikel tijdelijk niet voorradig is of er om andere redenen vertraging is, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 30 dagen na plaatsing van bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
5. Het bestelde artikel wordt na ontvangst van betaling op onze bankrekening per post naar het afleveradres verzonden. Indien de prijs van de goederen inclusief verzendkosten zijn dan neemt Swiss Medical Shop éénmalig de verzendkosten op haar rekening. Mochten de goederen retour komen bij Swiss Medical Shop wegens een foutief adres, niemand aanwezig of andere redenen dan komen de kosten voor de tweede of verdere verzendpogingen op kosten van de klant.
6. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, stelt u dan Swiss Medical online shop zo spoedig mogelijk op de hoogte. Eventuele onjuistheden zullen wij naar goed geweten recht zetten.

Prijzen en betaling.
7. Alle prijzen zijn in Euro.
8. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW indien van toepassing.
9. Indien uw betaling niet binnen tien (10) werkdagen op de door ons vermelde bankrekening staat, annuleren wij uw bestelling zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.
10. Indien er in de tijd tussen besteling en levering prijswijzigingen plaats vinden, geldt de prijs van het bestelde artikel die op de besteldatum vermeld is in de Swiss Medical Shop.
11. Swiss Medical Shop behoudt zich het recht van levering voor.

Retour zenden.
12. U hebt het recht om, binnen veertien (14) dagen, zonder opgaaf van redenen van uw aankoop af te zien en de bestelling terug te zenden naar Swiss Medical Shop. Gegraveerde- en/of gepersonaliseerde artikelen kunnen niet geruild of retour gezonden worden.
13. Retourzendingen dienen altijd eerst gemeld te worden aan Swiss Medical Shop, liefts via email: info@swissmedicalshop.ch.
14. Indien u een bestelling binnen de termijn van veertien (14) dagen retourneerd, dan stort Swiss Medical Shop het door u betaalde aankoopbedrag, na ontvangst van de retourzending, zo spoedig mogelijk terug, doch altijd binnen 30 dagen. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening.
15. De afbeeldingen van de producten op de website van Swiss Medical Shop komen zo nauwgezet overeen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.
16. Mocht u binnen dertig (30) dagen na ontvangst fabricage- en/of productiefouten constateren dan kunt u het artikel terugsturen naar bovenvermeld adres en krijgt u na ontvangst het volledige aankoopbedrag teruggestort of al naar gelang uw keuze een nieuw artikel opgestuurd.
17. Bij een retourzending geldt altijd dat het product compleet dient te zijn en in oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking is. Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking.

Garantie.
18. De garantie op de producten van Swiss Medical is 2 jaar vanaf de datum van aankoop tenzij anders aangegeven. Mocht uw product defect raken in de garantieperiode, dan zal het worden gerepareerd of indien reparatie niet mogelijk is vervangen worden door een nieuw identiek exemplaar of, indien een identiek exemplaar niet meer leverbaar is, door een nieuw gelijksoortig product met dezelfde waarde.

Buiten de garantie valt:
- de batterij (tenzij anders vermeld)
- het glas
- het bandje/siliconen hoesje
- schade veroorzaakt door: water/vocht, nalatigheid en onjuist gebruik

Om aanspraak te maken op bovenstaande garantie regeling dient u het product met factuur op te sturen naar Swiss Medical Shop. Eventuele kosten voor het opsturen zijn voor rekening van de klant. Indien u gebruik wilt maken van de garantie verzoeken we u om eerst contact met ons op te nemen via email. Wij antwoorden u zo snel mogelijk met de adresgegevens waar u het product naar toe kunt sturen.


Geschillen.
19. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per email via: info@swissmedicalshop.ch. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Copyright.
20. De http://www.swissmedicalshop.ch/-site geniet auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Duovita B.V. is het niet toegestaan teksten of afbeeldingen op enig andere wijze te verveelvoudigen of te gebruiken voor commerciele doeleinden.

Privacy verklaring.
21. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Swiss Medical Shop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden.

Swiss Medical Shop          
Producten                                   
Klantenservice                        
Algemeen Clip horloges
Algemene Voorwaarden
Route Limited Edition horloges
Bestelprocedure
Contact Polshorloges Betaalmethoden
    Garantie en retourneren
    Levertijd en verzending
 
Speciale orders / B2B
    F.A.Q.